Znaleziono 1 artykuł

V.V. Novotný

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Anthropological Congress dedicated to Aleš Hrdlička - Procedings of the Authroological Congress Prague and Humpolec 1969", ed. by V.V.Novotný, Prague 1971 : [recenzja] J.M. Dołęga V.V. Novotný (aut. dzieła rec.) s. 318-320