Znaleziono 3 artykuły

Grzegorz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Część I : wpływ popiołu na właściwości fizyko-chemiczne gleby Janusz Lisowski Grzegorz Nowak Jerzy Ponikiewski s. 43-45
Biolog: podmiot i przedmiot poznania Grzegorz Nowak s. 81-85
Książka filozofa o sporze między ewolucjonistami i kreacjonistami Grzegorz Nowak s. 161-168