Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Marek Nowik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tomistyczne ujęcie genezy państwa u Feliska Konecznego Andrzej Marek Nowik s. 151-155
Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego Andrzej Marek Nowik s. 155-167
Metodologia historii filozofii w ujęciu wybranych tomistów Andrzej Marek Nowik s. 173-181
Tomistyczne ujęcie genezy państwa u Feliksa Konecznego = The Thomism formulation of origin of the Felix Koneczny's state Andrzej Marek Nowik s. 203-209
Sprawozdanie z działalności Sekcji Historii Filozofii przy Kole Naukowym Studentów Filozofii UKSW w Warszawie w roku akademickim 2001 Andrzej Marek Nowik s. 220-222