Znaleziono 2 artykuły

Martina Ožbot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Razvoj prevodoslovja in interdisciplinarnost Martina Ožbot s. 52-59
Rozwój przekładoznawstwa i interdyscyplinarność Martina Ožbot s. 60-67