Znaleziono 8 artykułów

Monika Odlanicka-Poczobutt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w sądownictwie powszechnym : wyzwania i możliwości Monika Odlanicka-Poczobutt s. 93-101
Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 104-111
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 1 : determinanty tworzenia przedsiębiorstw sieciowych Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 111-120
Zastosowanie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) w zarządzaniu usługami IT Monika Odlanicka-Poczobutt s. 175-183
Od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Cz. 2 : zasady i korzyści z kooperacji przedsiębiorstw w sieci Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 399-410
Court technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie Monika Odlanicka-Poczobutt s. 531-540
Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk Ewa Kulińska Monika Odlanicka-Poczobutt s. 541-550
Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym Monika Odlanicka-Poczobutt s. 553-561