Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Ofiarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Francja Małgorzata Ofiarska s. 88-111
Zasady zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań gminy Małgorzata Ofiarska s. 371-380