Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Oleszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkość stad, obsady bydła i krów oraz skupu mleka w zależności od powierzchni gospodarstwa indywidualnego Zenon Kot Krystyna Oleszek s. 185-196
Efektywność powierzchni paszowej i wykorzystania pasz w chowie bydła i owiec w wybranych gospodarstwach wielkostadnych Krystyna Oleszek s. 257-266
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kalkulacje opłacalności kierunków produkcji w chowie bydła w gospodarstwach indywidualnych Krystyna Oleszek s. 395-400