Znaleziono 4 artykuły

Bożena Oleszko-Kurzyna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Bożena Oleszko-Kurzyna s. 103-117
Postawy rolników wobec grup producentów rolnych Bożena Oleszko-Kurzyna s. 161-176
Bibliografia prac prof. dr hab. Jana Zalewy i prac napisanych pod Jego kierunkiem naukowym Bożena Oleszko-Kurzyna s. 275-282
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kwestie ochrony środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej Bożena Oleszko-Kurzyna s. 281-296