Znaleziono 12 artykułów

Piotr Oliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Marian Biskup (1922-2012), historyk Torunia Piotr Oliński s. 7-14
Warunki pogodowe w Toruniu i okolicach w 1. połowie XVIII wieku w świetle źródeł narracyjnych Piotr Oliński s. 49-85
"Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie" (Toruń, 17-20 IX 2003) Piotr Oliński s. 188-189
Noty Piotr Oliński Anna Ziemlewska s. 231-234
"Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku", Piotr Oliński, Toruń 1997 : [recenzja] Marek Derwich Piotr Oliński (aut. dzieła rec.) s. 236
"Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu : materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika", Toruń 2005 : [recenzja] Piotr Oliński s. 265-272
Noty Piotr Oliński Anna Ziemlewska s. 301-307
Badania nad źródłami pokasacyjnymi klasztorów zlikwidowanych w zaborze pruskim w XIX w. oraz w Polsce północnej po 1945 r. Piotr Oliński s. 407-408
Zespół II : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–30 XI 2013 r. Piotr Oliński s. 443
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Piotr Oliński s. 454
Zespół II : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Piotr Oliński s. 476
Sprawozdanie z prac w dniach 30 X 2012 - 30 IV 2013 r. Piotr Oliński s. 495-496