Znaleziono 2 artykuły

Bartłomiej Opaliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : przyczynek do rozważań Bartłomiej Opaliński s. 5-24
"Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku", Bartłomiej Opaliński, Toruń 2013 : [recenzja] Sabina Grabowska Bartłomiej Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 151-153