Znaleziono 6 artykułów

Wiesław Otwinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ zagrożeń antropogenicznych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka Wiesław Otwinowski s. 35-43
Współczesne formy prowadzenia ataków informatycznych Wiesław Otwinowski Ryszard Szpyra s. 77-90
Kryzys i sytuacja kryzysowa Wiesław Otwinowski s. 83-89
Aspekt ekonomiczny armii zawodowej w Siłach Zbrojnych RP Wiesław Otwinowski s. 104-109
Armia zawodowa czy z poboru Wiesław Otwinowski s. 111-114
Podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych - kryzysowych Wiesław Otwinowski s. 111-117