Znaleziono 3 artykuły

Marlena Owczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych do produkcji biogazu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 133-144
Potencjał metanogenny mieszanek substratów pochodzenia rolniczego Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 147-159
Biodiesel, a ochrona środowiska Marlena Owczuk s. 351-356