Znaleziono 9 artykułów

Marcin Płaszczyca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak wyglqdał herb Wadowic? Marcin Płaszczyca s. 5-20
Nie od razu klasztor zbudowano Marcin Płaszczyca s. 41-44
Świadek nadziei Marcin Płaszczyca s. 110-111
O przyszłości "Wadovian” Marcin Płaszczyca s. 123
"Starostwo Zatorskie", Krzysztof Koźbiał, Kraków 2000 : [recenzja] Marcin Płaszczyca Krzysztof Koźbiał (aut. dzieła rec.) s. 126
"Banasiowie z Radoczy. Strzępy epopei", Michał Siwiec-Cielebon, Wadowice-Radocza 2000 : [recenzja] Marcin Płaszczyca Michał Siwiec-Cielebon (aut. dzieła rec.) s. 127
Ponad tysiąc wadowickich druków Marcin Płaszczyca Tomasz Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 216
Niezwykła podróż w przeszłość Marcin Płaszczyca Czesław Gil (aut. dzieła rec.) Piotr Wyrobiec (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Wadowice Karola Wojtyły Marcin Płaszczyca s. 221-223