Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Płonka-Bielenin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucja RP wyznacznikiem wolności prasy Katarzyna Płonka-Bielenin s. 33-45
Wybrane zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego Katarzyna Płonka-Bielenin s. 93-110
Pozycja prawna przewodniczącego rady gminy - wnioski i postulaty Michał Pyrzowski Katarzyna Płonka-Bielenin s. 159-173
Konferencja naukowa „Własność w systemie prawa” z cyklu „Stosowanie prawa w praktyce”, Sosnowiec, 20 kwietnia 2016 r. Dorota Fleszer Katarzyna Płonka-Bielenin s. 345-351