Znaleziono 9 artykułów

Stanislav Přibyl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Freedom of Conscience in the Code of Canon Law Stanislav Přibyl s. 127-143
"Gaudium et Spes": Between Pastoral Character and Prescriptive Obligatoriety Stanislav Přibyl s. 129-140
Effects of Matrimonial Canon Law : Pastoral Aspects Stanislav Přibyl s. 175-197
The Principle of Subsidiarity in the Code of Canon Law Stanislav Přibyl s. 241-256
"Znovu jsme se ujali dědictví otců… : Konzervativní politický katolicismus v USA na pozadí komparace Michaela Novaka a Patricka Buchanana", Roman Míčka, Brno 2014 : [recenzja] Stanislav Přibyl Roman Míčka (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Pastoral Care of Youth in the Czech Republic — Legal Aspects Stanislav Přibyl s. 277-287
"Konfesní právo", Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Praha 2015 ; "Církevní právo", Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák, Praha 2016 : [recenzja] Stanislav Přibyl Záboj Horák (aut. dzieła rec.) Jiří Rajmund Tretera (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Církevní soudnictví v českých zemích v období kodi kovaného práva", Monika Menke, Olomouc 2016 : [recenzja] Stanislav Přibyl Monika Menke (aut. dzieła rec.) s. 311-312
"Constans et perpetua voluntas Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám", Peter Mach, Matej Pekarik, Vojtech Vladár, Trnava 2014 : [recenzja] Stanislav Přibyl Peter Mach (aut. dzieła rec.) Matej Pekarik (aut. dzieła rec.) Vojtech Vladár (aut. dzieła rec.) s. 335-339