Znaleziono 5 artykułów

Paweł Pałka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Marian-Alfons Myrcha jako student i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Paweł Pałka s. 13-17
Prałatury i kanonie katedralnej kapituły chełmskiej obrządku łacińskiego Paweł Pałka s. 125-145
Powstanie i organizacja wewnętrzna kolegium wikariuszy katedralnych diecezji chełmskiej obrządku łacińskiego w Krasnymstawie Paweł Pałka s. 125-136
Obowiązek rezydencji prałatów i kanoników katedralnej kapituły chełmskiej w Krasnymstawie Paweł Pałka s. 223-236
Problem nauczania prawa Katolickich Kościołów Wschodnich w seminariach duchownych obrządku łacińskiego Paweł Pałka s. 245-262