Znaleziono 2 artykuły

Mariusz Paździor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ustawa o partiach politycznych. Komentarz", Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak, Warszawa 2000 : [recenzja] Mariusz Paździor Andrzej Gorgol (aut. dzieła rec.) Mirosław Granat (aut. dzieła rec.) Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Finansowanie partii politycznych", Artur Ławniczak, Warszawa 2001 : [recenzja] Mariusz Paździor Artur Ławniczak (aut. dzieła rec.) s. 197-201