Znaleziono 1 artykuł

Krzysztof Paczos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Zwierzę rozumne. Zagadnienia podstawowe z filozofii niższych warstw duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2004 ; „Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2005 ; „Równy aniołom. Zagadnienia podstawowe z teologii duszy ludzkiej. Perspektywa św. Tomasza”, Krzysztof Paczos, Gdańsk 2005 : [recenzja] Renata Muszyńska Krzysztof Paczos (aut. dzieła rec.) s. 266-270