Znaleziono 2 artykuły

Maria Pająkowska-Kensik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowy obraz religijności w „Sadze kociewskiej” Bolesława Eckerta Maria Pająkowska-Kensik s. 211-216
"Na steckach i mamorach żywota", Barbara Pawłowska, Skórcz 2017 : [recenzja] Maria Pająkowska-Kensik Barbara Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 473-474