Znaleziono 19 artykułów

Stanisław Pajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizm kurpiowski w latach międzywojennych Stanisław Pajka s. 26-45
Pisarze i badacze Kurpiowszczyzny Stanisław Pajka s. 27-29
Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych Stanisław Pajka s. 38-47
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w świadomości ostrołęckich maturzystów : (w świetle badań ankietowych z 1988 r.) Stanisław Pajka s. 56-68
Zainteresowania uczniów szkół średnich literaturą regionalną Stanisław Pajka s. 66-78
Region kurpiowski - zarys problematyki Stanisław Pajka s. 96-110
Kształtowanie się społecznego ruchu naukowego w regionie kurpiowskiej Puszczy Zielonej Stanisław Pajka s. 110-126
Doktorzy nauk - mieszkańcy województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 117-123
Stacja Naukowa w Ostrołęce Stanisław Pajka s. 119-128
Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu) Stanisław Pajka s. 126-133
Kanon wybitnych Polaków w świetle badań młodzieży województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 129-135
Włodzimierz Rykowski - piewca Przasnysza Stanisław Pajka s. 136-137
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji Stanisław Pajka s. 201-208
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
O życiu i działalności Zofii Niedziałkowskiej : kilka refleksji Stanisław Pajka s. 217-224
O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich Stanisław Pajka s. 281-289
Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997) Stanisław Pajka s. 316-318
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" Zbigniew Żerański Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) Jerzy Kijowski Stanisław Pajka s. 336-339