Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Palka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metodologiczne problemy badań edukacyjnych Stanisław Palka s. 29-34
Aktualne problemy pedagogiki teoretycznie i praktycznie zorientowanej Stanisław Palka s. 29-35
"Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej", red. Stanisław Palka, Katowice 1994 : [recenzja] Andrzej Radziewicz-Winnicki Stanisław Palka (aut. dzieła rec.) s. 101-106
Twórcza i aktywna działalność prof. zw. dr. hab. Henryka Moroza Stanisław Palka s. 121-123
"Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Ewa Szadzińska Stanisław Palka (aut. dzieła rec.) s. 255-258