Znaleziono 3 artykuły

Przemysław Panfil

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst Magdalena Mosionek-Schweda Przemysław Panfil s. 153-163
Nabywanie skarbowych papierów wartościowych przez NBP Przemysław Panfil s. 177-184
Polityka monetarna a rynek rządowych papierów dłużnych w strefie euro Przemysław Panfil s. 477-486