Znaleziono 7 artykułów

Paweł Pasierbiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powiązania handlowe między Unią Europejską a Japonią na przełomie stuleci Paweł Pasierbiąk s. 45-57
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach 2000-2009 Paweł Pasierbiak s. 51-62
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz polityka wobec nich Korei Południowej w latach 1998-2012 Paweł Pasierbiak s. 79-89
Rozwój powiązań inwestycyjnych między Wspólnotą Europejską a Japonią w latach 1986-2003 Paweł Pasierbiak s. 97-112
Strefa wolnego handlu między Unią Europejską i Republiką Korei Paweł Pasierbiak s. 133-142
Zmiany na polskim rynku pracy w latach 2004-2010 Paweł Pasierbiak s. 175-187
Tendencje wymiany towarowej ASEAN z Chińską Republiką Ludową Paweł Pasierbiak s. 363-375