Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Paszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrzest Pański - "Bóg namaścił Go Duchem Świętym" Stanisław Paszkowski s. 123-124
5 niedziela Wielkiego Postu - "Nadeszła godzina" Stanisław Paszkowski s. 138-139
Jerzy Popiełuszko – alumn żołnierz Stanisław Paszkowski s. 175-180