Znaleziono 1 artykuł

N. G. Pavlovski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Дeмидoвcкий вpeмиeнник. Иcтopичecкий aльмaнaх. (Demidovskij vremennik. Istoričeskij al'manah)", Kniga I-II, pod red. A. S. Čerkasovej, N. G. Pavlovskiego, T. V. Krupinej, Ekaterinburg 1994-2008 : [recenzja] Joanna Schiller T. V. Krupina (aut. dzieła rec.) N. G. Pavlovski (aut. dzieła rec.) A. S. Čerkasova (aut. dzieła rec.) s. 206-214