Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykluczenia projektanta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : uwagi na tle art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Agnieszka Mikulska Marta Mączyńska Bartosz Pawlak Jakub Jan Zięty s. 85-94
    Zacytuj
  • Udostępnij
Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych w formie aktu notarialnego Bartosz Pawlak s. 119-125