Znaleziono 3 artykuły

Wioletta Pawlikowska-Butterwick

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku Wioletta Pawlikowska-Butterwick s. 19-36
"Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai", Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša, Wilno, 2015 : [recenzja] Sławomir Godek Liudas Jovaiša (aut. dzieła rec.) Wioletta Pawlikowska-Butterwick (aut. dzieła rec.) s. 282-284
Wykaz skrótów Wioletta Pawlikowska-Butterwick s. 293