Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Pawlina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie katechetyczne kleru obrządku łacińskiego we Lwowie od 1701 do 1783 roku Stanisław Pawlina s. 9-192
"Cel, przedmiot i przebieg prac Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji Pińskiej i Witebskiej", Stanisław Pawlina, Mińsk 2000 : [recenzja] Józef Krukowski Stanisław Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 243-246