Znaleziono 8 artykułów

Joanna Petrykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej Iwona Escher Joanna Petrykowska s. 23-37
Działania promocyjne realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne - wyniki badania Joanna Petrykowska s. 71-82
Polityka produktu realizowana w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badania Joanna Petrykowska s. 149-159
Wybrane działania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce Joanna Petrykowska s. 185-193
Czynniki determinujące wybór oferty biura podróży – wyniki badania Joanna Petrykowska s. 195-202
Zastosowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych funkcjonujących na terenie Polski Joanna Petrykowska s. 287-295
Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców : wyniki badań Joanna Petrykowska s. 455-461
Marketing partnerski a CRM Joanna Petrykowska s. 497-501