Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Piórkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłośnicy Eucharystii: św. Antoni Maria Klaret – Jan Paweł II – Benedykt XVI Stanisław Piórkowski s. 53-58
Misyjny wymiar Chrystusowego Kościoła Stanisław Piórkowski s. 167-178
Święty Antoni Maria Klaret, arcybiskup i prymas Indii, misjonarz apostolski wszech czasów : w dwusetną rocznicę jego urodzin 23 XII 1807–23 XII 2007 Stanisław Piórkowski s. 177-181