Znaleziono 8 artykułów

Halina Pietraś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie cen jako element strategii marketingowych Halina Pietras s. 119-132
Die Rolle des Preise im Pt Prozess der Wirtsch autsstabilisierung Halina Pietras s. 153-172
Ceny w procesie rynkowej transformacji systemowej krajów postsocjalistycznych Halina Pietras s. 167-181
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kontrola cen w wybranych krajach socjalistycznych : Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry, Jugosławia, Związek Radziecki Halina Pietras s. 169-188
Kształtowanie się cen w Polsce w warunkach inflacji po roku 1989 Halina Pietras s. 183-204
Inflacja a makrostabilizacja gospodarki Halina Pietras s. 189-197
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych a zachowania gospodarstw domowych w warunkach polskich Halina Pietraś s. 197-214
Wpływ zmian kosztów produkcji na inflacyjny wzrost cen Halina Pietras s. 199-213