Znaleziono 6 artykułów

Marek Pietraś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział podmiotów pozarządowych w międzynarodowej współpracy ekologicznej Marek Pietraś s. 9-30
Dylematy bezpieczeństwa w postzimnowojennym świecie Marek Pietraś s. 47-70
Czynnik demograficzny globalnych zmian ekologicznych Marek Pietraś s. 141-162
"Sicherheit und Integration in Europa : zur Renaissance der Westeuropäischen Union", Johannes Varwick, Opladen 1998 : [recenzja] Marek Pietraś Johannes Varwick (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Nonmilitary aspects of security. A system approach", Dietrich Fischer, Genewa 1993 : [recenzja] Marek Pietraś Dietrich Fischer (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Friedensproject Europa, Shurkamp Verlag", Dieter Senghaas, Frankfurt nad Menem 1992 : [recenzja] Marek Pietraś Dieter Senghaas s. 279-281