Znaleziono 5 artykułów

Agata Pindera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawa społeczna wobec osób niepełnosprawnych Paweł Pindera Agata Pindera s. 53-57
Zastosowanie internetu w oświacie Michał Ciepły Paweł Pindera Agata Pindera s. 91-96
Funkcjonowanie dziecka w rodzinie niepełnej Agata Pindera s. 131-135
Czas wolny dzieci i młodzieży Agata Pindera s. 137-143
Zajęcia pozalekcyjne uczniów szkół gimnazjalnych Agata Pindera s. 215-220