Znaleziono 12 artykułów

Paweł Pindera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Telewizja jako wiodący środek kształcenia Paweł Pindera s. 14-19
Internet : edukacja na odległość (1) Paweł Pindera s. 29-34
Postawa społeczna wobec osób niepełnosprawnych Paweł Pindera Agata Pindera s. 53-57
Czas wolny dzieci Paweł Pindera Michał Pindera Aneta Szostak s. 76-90
Zastosowanie internetu w oświacie Michał Ciepły Paweł Pindera Agata Pindera s. 91-96
Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Paweł Pindera s. 91-95
Zachowania społeczne dzieci w przedszkolu Paweł Pindera Michał Pindera Josip Szames s. 122-133
Współpraca szkoły i rodziny w wychowywaniu dzieci Piotr Kowolik Paweł Pindera Michał Pindera s. 145-151
Wpływ rodziny i szkoły na postawy społeczno-moralne uczniów szkoły podstawowej Paweł Pindera s. 158-170
Drama w procesie edukacji wczesnoszkolnej Paweł Pindera Michał Pindera s. 161-174
Nośniki informacji jako źródło poznawania świata przez dzieci Paweł Pindera s. 166-172
Prof. dr. hab. Michał Pindera : biografia Paweł Pindera s. 254-256