Znaleziono 12 artykułów

Stanisław Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych" Stanisław Piotrowski s. 21-30
Niebo - pełnia życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 53-64
Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z Krzyża Stanisław Piotrowski s. 61-73
Misterium śmierci Chrystusa Stanisław Piotrowski s. 77-84
Chrześcijańska interpretacja tajemnicy śmierci i życia wiecznego Stanisław Piotrowski s. 81-97
Problematyka pośrednictwa maryjnego od Soboru Efeskiego do encykliki "Redemptoris mater" Stanisław Piotrowski s. 141-152
"Hitlerowski terror na wsi polskiej : zestawienie większych akcji represyjnych", Czesław Madajczyk przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"W żołnierskim siodle", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Janusz Odziemkowski Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Skalne podhale w literaturze polskiej", Stanisław Piotrowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 199
Uwagi na temat moich wykładów z teologii dogmatycznej prowadzonych w latach 1961-1991 Stanisław Piotrowski s. 261-266
Katechizm w życiu Kościoła Stanisław Piotrowski s. 279-290
"Wizje społeczne i zmagania wiciarzy w świetle młodzieżowej prasy ludowej 1928-1939", Jan Borkowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Jan Borkowski (aut. dzieła rec.) s. 759-764