Znaleziono 1 artykuł

Maria Piwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Legenda romantyczna i szydercy", Maria Piwińska, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Janusz Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Historia Literatury, t. 33, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 454, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Maria Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 320-328