Znaleziono 7 artykułów

Roman Piwowarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Histoire de la notion de «Theos» dans la theologie naturelle d’Aristote dans la tradition judeo-chretienne Roman Piwowarczyk s. 17-22
La place du livre Λ dans la théologie d'Aristote Roman Piwowarczyk s. 53-72
La theologie D’Aristote comme finalisation dans la perspective physique Roman Piwowarczyk s. 179-190
Noetyka Arystotelesa : miejsce „nous” w strukturz człowieka Roman Piwowarczyk s. 281-291
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Medialnej „Granice kompromisu” Roman Piwowarczyk s. 371-376
„L’atlas de la création”, Harun Yahya, Istambuł 2007 : [recenzja] Roman Piwowarczyk Harun Yahya s. 372-377
“The philosophy of Jesus”, Peter Kreeft, South Indiana 2007 : [recenzja] Roman Piwowarczyk Peter Kreeft (aut. dzieła rec.) s. 482-484