Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Pleszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wiadomości Ottona z Fryzyngi i Rahewina o Polsce na tle ich doniesień o wschodnich sąsiadach Niemiec Andrzej Pleszczyński s. 87-106
„Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów”, Andrzej Pleszczyński, Lublin 2016 : [recenzja] Jakub Wojtczak Andrzej Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Józef Niedźwiedź, "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego". Zamość 2003. Oficyna Wydawncza "Kresy" : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Andrzej Rozwałka Józef Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti", Martin Wihoda, Praha 2005 : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Martin Wihoda (aut. dzieła rec.) s. 350-355