Znaleziono 8 artykułów

Przemysław Pluskota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aniołowie biznesu w finansowaniu młodych przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 43-53
Instytucje mikropożyczkowe europejskiej sieci mikrokredytowania jako element finansowania działalności gospodarczej Przemysław Pluskota s. 98-104
Europejski mechanizm wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE Przemysław Pluskota s. 171-179
Geneza i rola mikrofinansów we współczesnej gospodarce Przemysław Pluskota s. 174-181
Inicjatywa JEREMIE jako innowacyjna forma finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 201-212
Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 211-222
Inżynieria finansowa w Regionalnych Programach Operacyjnych Przemysław Pluskota s. 309-323
Działalność mikrofinansowa w krajach europejskich Przemysław Pluskota s. 313-320