Znaleziono 5 artykułów

Ewelina Podgajna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja "Obraz Rosji i Rosjan w sferze publicznej - myśl polityczna, media, międzynarodowa opinia publiczna", Lublin, 18-19 maja 2010 r. : [sprawozdanie] Ewelina Podgajna s. 106-107
"Stronnictwo Chłopskie (1926-1931). Studium z dziejów myśli politycznej", Ewelina Podgajna, Lublin 2011 : [recenzja] Joanna Sanecka-Tyczyńska Ewelina Podgajna (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Stronnictwo Chłopskie (1926–1931) : studium z dziejów myśli politycznej", Ewelina Podgajna, Lublin 2011 : [recenzja] Agnieszka Strykowska Ewelina Podgajna (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Działalność Stefana Korbońskiego na emigracji Ewelina Podgajna s. 243-256
Konferencja "Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie - myśli - czyny", Zamość, 16 maja 2009 : [sprawozdanie] Ewelina Podgajna s. 259-260