Znaleziono 4 artykuły

Marian Podstawka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena skutków wprowadzenia podatku liniowego ze stawką 18% na przykładzie mieszkańców miasta Siedlce i jego powiatu Agnieszka Deresz Marian Podstawka s. 61-66
Zagraniczna pomoc finansowa dla polskiego sektora rolnego Marian Podstawka s. 89-106
Ocena mechanizmów wyrównywania sytuacji dochodowej gmin Marian Podstawka s. 209-218
Sprawiedliwość rozkładu ogółu obciążeń podatkowych oraz innych obowiązkowych świadczeń Agnieszka Deresz Marian Podstawka s. 317-324