Znaleziono 14 artykułów

Edward Polański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu z ćwiczeniami", Edward Polański, Ewa Dereń, Adam Rychlik, Kraków 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Adam Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 140-142
Odstępstwa od normy językowej u uczniów w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Edward Polański Olga Przybyła s. 185-195
Podmiotowość w nauczaniu zintegrowanym ortografii Edward Polański Adam Rychlik s. 199-206
"Poradnik interpunkcyjny", Edward Polański, Marek Szopa, Ewa Dereń, Katowice 2010 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) Marek Szopa (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Słownik ortograficzny", Edward Polański, Ewa Dereń, Katowice 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 216-217
Krystyna Bochenek (1953–2010) – wspomnienie Edward Polański s. 217-220
"Podręcznik polskiej interpunkcji", Edward Polański, Marek Szopa, Kielce 2004 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) Marek Szopa (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Szkolny słownik ortograficzny z wierszykami", Edward Polański, Ewa Dereń, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kowolik Ewa Dereń (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Słownik ortograficzny dla najmłodszych", Edward Polański, Warszawa 2000 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 239
Mój życiorys naukowy Edward Polański s. 251-255
"Słownik ortograficzny w wyrażeniach", oprac. Edward Polański, Wrocław 2005 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Ortografia i interpunkcja w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym", Edward Polański, Adam Rychlik, Mysłowice 2006 : [recenzja] Piotr Kowolik Edward Polański (aut. dzieła rec.) Adam Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 266-267
"Szkolny słownik tematyczny języka polskiego nie tylko dla uczniów", Małgorzata Iwanowicz, Edward Polański, Łódź 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Małgorzata Iwanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Polański (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Komputerowe nauczanie ortografii w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym Edward Polański Olga Przybyła s. 362-372