Znaleziono 5 artykułów

Romuald Poliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola i zadania PZPR w rozwiązywaniu sprzeczności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Romuald Poliński s. 47-70
Profesor Seweryn Żurawicki (1908-1994) - historyk myśli ekonomicznej i metodolog nauk ekonomicznych Romuald Poliński Jerzy Róziewicz s. 109-118
Zysk a efektywność produkcji w rozwiniętej gospodarce socjalistycznej : problemy teorii i praktyki radzieckiej Romuald Poliński s. 111-136
Rola i zadania PZPR w kształtowaniu politycznych przesłanek programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na etapie rozbudowy rozwiniętego socjalizmu Romuald Poliński s. 141-170
Kategoria zysku w gospodarce socjalistycznej : z teorii i praktyki radzieckiej Romuald Poliński s. 185-198