Znaleziono 2 artykuły

Piotr Pomianowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja w środowisku "Themis Polskiej" nad przywróceniem trybu kasacyjnego w sądownictwie najwyższym Królestwa Polskiego (1828-1830) Piotr Pomianowski s. 119-147
Główne nurty ideologiczno-metodologiczne w środowisku warszawskich prawników przed wybuchem powstania listopadowego Piotr Pomianowski s. 405-417