Znaleziono 1 artykuł

W. Poplatek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemówienie Prof. Ks. Dr. W. Poplatka Dziekana Wydziału Teologicznego i przewodniczącego Delegacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego W. Poplatek s. 19-20