Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Porębski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie metody Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych Adam Kopiński Dariusz Porębski s. 147-156