Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Posłuszny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu Krzysztof Posłuszny s. 49-61
Zastosowanie koncepcji Sustainable Value w analizie porównawczej przedsiębiorstw Krzysztof Posłuszny s. 77-86