Znaleziono 1 artykuł

Maciej Pratat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie badań historyczno-architektonicznych w procesie translokacji zabytków architektury drewnianej na teren muzeum pod otwartym niebem na przykładzie dokumentacji zagrody Gutowo 38, powiat toruński Maciej Pratat s. 45-66