Znaleziono 3 artykuły

Dorota Probucka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Utylitaryzm w etyce Davida Hume'a Dorota Probucka s. 109-122
European Philosophy and Its Negative Impact on the Treat- ment of Animals Dorota Probucka s. 155-162
"Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt", Dorota Probucka, Kraków 2013 : [recenzja] Marcin Pełka Dorota Probucka (aut. dzieła rec.) s. 201-208