Znaleziono 4 artykuły

Anita Proszowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element polityki firmy Anita Proszowska s. 31-41
Badania rynku jako narzędzie doskonalenia oferty firmy szkoleniowej Anita Proszowska s. 143-152
Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń Anita Proszowska s. 313-326
Instrumentarium marketingowe organizatora targów gospodarczych w procesie oddziaływania na zachowania wystawców – studium przypadku Anita Proszowska s. 363-375